Klinik för barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa   

 Jag genomför neuropsykiatriska diagnoser och tar emot både barn- och ungdomar samt vuxna med neuropsykiatriska diagnoser för medicinsk                        behandling samt uppföljning. 

Neuropsykiatriska diagnoser är funktionsnedsättningar vilka inbegriper kroniska svårigheter och kan variera i svårighetsgrad samt i symtombild. Hur en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning visar sig under uppväxten hos barn och ungdomar kan variera väldigt mycket och se olika ut från individ till individ. Detta kan sägas vara fallet för alla de vanligaste neuropsykiatriska diagnoser som bland annat ADHD/ADD, Autismspektrumdiagnos, Tourettes syndrom m.fl. Det finns dock en del specifika,  gemensamma kännetecken och symtom som medföljer varje diagnos. Den diagnos som eventuellt sätts är avgörande för vilka insatser som följaktligen beordras.  För att kunna avgöra huruvida en diagnossättning är aktuell eller inte behövs det göras en neuropsykiatrisk utredning.

Som specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt allmänpsykiatri har jag en bred kompetens och erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av såväl barn- och ungdomar som vuxna. Utöver detta erbjuder jag även behandling av olika former av psykisk ohälsa som bl.a. nedstämdhet, ångest ,depression och tvång. Jag har även gedigen erfarenhet av behandling av andra områden inom psykisk ohälsa, såsom ätstörningar, sömnproblem och fobier.  

 Är du förälder till ett deprimerat barn? Har du själv börjat må sämre, tappa aptiten eller kanske slutat känna glädje av saker som tidigare har gett dig glädje? Misstänker du att ditt barn, eller du själv, lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Eller har du eller ditt barn kanske redan en neuropsykiatrisk diagnos och skulle behöva uppföljning eller medicinsk behandling? Då är du varmt välkommen att boka tid hos mig. 

NP-utredning

Behöver ditt barn hjälp med utredning för misstanke om neuropsykiatrisk diagnos är ni välkomna att kontakta mig på min mottagning. 
Vi erbjuder en gedigen utredning oavsett om ni sedan tidigare stått i kö för neuropsykiatrisk-utredning eller om ni har en remiss på utredning från skola eller annan myndighet.

Är du vuxen och funderar på om du har en diagnos? Kom till mig på konsultation för en eventuell neuropsykiatrisk-utredning. Står du i kö och väntar på en utredning, eller har remiss för detta redan, är du välkommen till mottagningen för en privat utredning.

Jag talar svenska, arabiska och engelska. Boka tid redan idag/ Kontakta mig!


Första besöket med patienten sker alltid på plats. Mottagningen är belägen på Odinsgatan 13 i Regus - Gothenburg Centrals lokaler. Privat psykiatrikerMitt namn är Nadia Salih Shakir och jag är en psykiatriker och överläkare med dubbla specialiteter inom såväl barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. Jag har arbetat inom psykiatrin i över 10 år och har totalt snart 30 års klinisk erfarenhet som legitimerad läkare. Det är en passion för mig att kunna hjälpa människor och inte minst deras familjemedlemmar. Utöver svenska talar jag även arabiska och engelska.
Jag är medlem hos Svenska läkarförbundet, Västra Götalands läkarförening, Sjukhusläkarna i Göteborg,  SFBUP m.fl.

Ser fram emot att höra ifrån dig!